Projektdatabasen er bygget op om tre nordiske fødselskohorter; en svensk, en finsk og en dansk. Den danske kohorte omfatter alle børn i Danmark født siden 1968, disses forældre og søskende. På denne population er udtrukket en lang række registre.
Man kan lave tværgående nordiske studier på alle tre landes populationer fra 1990 og frem.
I projektdatabasen er der endvidere adgang til data fra Styrelsen for IT og læring; folkeskolens trivselsmål 2015-2016, resultater fra nationale tests 2011-2017, fraværsdata 2011-2015 og afgangsprøveresultater 2011-2015. Disse data er aktuelt udtrukket på den population, der udfyldte folkeskolens trivselsmål i 2015.

Det er muligt at kombinere data i projektdatabasen med eksterne data fra for eksempel Bedre sundhed i generationer og Skolesundhed.dk, og det er endvidere muligt at koble egne indsamlede data til data fra projektdatabasen.

Alt arbejde under projektdatabasen forudsætter godkendelse fra relevante instanser.